P 177-179

Purmerenderweg 175/177

Eerdere nummers: A52 a, A 60, A 72/73, 86, 159, 161

schoonoord150

Het huis ‘Schoonoord’, Pieter Pereboom poseert met zijn kleinkinderen (ca. 1929)

1881

Op 12/4/1881 verkochten Jacob Pelder, warmoezenier en Pietertje Coblens, weduwe Lambertus Pelder, een stuk grond aan Jan Smit. Het was groot ongeveer 643 meters, deel van het kadastrale stuk grond D 96. (notaris Evius Booy, inv. 50, akte 66)

Het nieuwe adres van Jan Smit, koopman geboren 1819, staat in het BevR: A 52a (doorgehaald) A 60. Ingeschreven 6/10/1882, zijn vrouw † 16/3/1886, Jan Smit † 24/10/1893.
Hij zette er een dubbel woonhuis neer.

1893
Op 24/11/1893 werd het huis in een openbare veiling in De Tuinbouw door de familie verkocht, nadat Jan Smit op 24/10/1893 overleden was. “Een huis verdeeld in twee woningen”, met stalling en erf aan de Purmerenderweg, kadastraal D 797, 7 are, 50ca.

Zijn vrouw (Neeltje Vreugd) was al eerder overleden. Het huis was deels eigendom van Alida de Groot. Verwijzing naar een notarisakte/testament. Eén woning was verhuurd aan De Boer, fl. 1,35 per week.

Koper werd Willem Haan, landman wonende te Ilpendam, fl. 2.135, notaris Van Os, inv. 134.

1899
10/4/1899 Willem Haan verkoopt aan Kaatje van der Hoeven, weduwe Cornelis Korver, fl. 2.500. 

1903
8/12/1903, Kaatje van der Hoeven verkoopt aan Jan de Ridder (“huis en erf naast café De Tuinbouw”), fl. 2.800. (notaris Doncan)

1906
2/4/1906, Jan de Ridder verkoopt het huis aan Jacob van Zalinge, melkslijter wonende te Amsterdam. Notaris Van Os, inv. 173, akte 61, fl. 2.500.

1908
9/1/1908, Jacob van Zalinge, nog steeds melkslijter te Amsterdam, verkoopt voor fl. 2.400 aan Hendrik Kruijt, onderwijzer/hoefsmid wonende in de Beemster. Dankzij informatie en foto’s van mevrouw Adri Woelders (91!) kwam ik over de familie Kruijt heel wat te weten.

kruijt1kruijt2

Hendrik Kruijt (geboren 1848) kwam in januari 1907 met zijn tweede vrouw, Geertje Lakeman, naar de Beemster.

smederij-1

Hij kwam uit de Purmer, waar hij een smederij bezat en cursussen gaf aan mensen die het vak van hoefsmid wilden leren. Ook zijn vader was smid geweest. Foto: Cursus “hoefbeslag”, centraal op de foto, met bolhoed, Hendrik Kruijt.
smederij-2
De smederij in de Purmer; naast de man met de fiets staat Hendrik Kruijt, naast hem zijn vrouw en dochter Johanna (uit zijn tweede huwelijk?).

In de Beemster woonde het gezin op de Purmerenderweg A 72/73; op 30 januari 1908 vroeg Hendrik Kruijt vergunning tot het “oprichten van eene herstelplaats van gereedschappen, rijwielen, e.d. met gebruik van eene veldsmidse in het perceel aan den Purmerenderweg wijk A, no. 73, kadastraal D 797. Op de gezinskaarten van de Beemster wordt hij ‘grofsmid’ genoemd.

Hendrik Kruijt en Geertje Lakeman kregen vijf kinderen: Dirk, Klaas, Johanna (“Jo”), Cornelis en Trijntje (Trien). Cornelis en Trijntje werden ook op dit adres ingeschreven. Cornelis (1885) overleef in 1911. Trijntje (1890) trouwde in 1912 met Johannes Antonie (“Jan”) Woelders (1889):

kruijtechtpaar
Trien Kruijt en Jan Woelders

Zij woonden van mei 1912 tot februari 1917 in Wijde Wormer, daarna trokken zij bij Hendrik Kruijt in. Vermoedelijk was er een verband met de Watersnoodramp van 1916, die het bedrijf aan de Zuiderweg ernstige schade toebracht.
In de jaren 1917/1918 werkte Jan op de Artillerie Inrichtingen van Hembrug-Zaandam. In Zaandam heeft hij ook een tijd gewoond; in de bevolkingsregisters van Beemster in hij een paar keer in- en uitgeschreven. Later werkte hij op het tuindersbedrijf van zijn -inmiddels overleden- vader (Nekkerweg 45). In 1922 zijn Jan en Trien daarheen verhuisd. In januari 1926 werd hij kassier van de Boerenleenbank in Z.O. Beemster, waar de familie ging wonen. De bank stond aan de Wouter Sluislaan, in het toen nog praktisch onbebouwde uitbreidngsplan van Zuidoostbeemster.  Ze kregen drie dochters:
-Adriana Geertruida (1914), (‘Adri’), Geertruida (1919) (‘Gré), Engelin (1923) (‘Lien’).

Adri ging naar de school in Halfweg (Beemster), later naar de mulo en werd lerares naaldvakken. Ze heeft een aantal jaren in Friesland gewerkt en zou uiteindelijk adjunct-directrice worden op ‘De Schans’. Die school heette aanvankelijk ‘Industrieschool voor vrouwelijke jeugd’, en moet nog vanuit het Nut gesticht zijn.

In 1924 overleed de vrouw van Hendrik Kruijt, Geertje Lakeman. Zijn dochter Johanna (‘Jo’) woonde toen een tijdje bij hem in. In 1925 overleed ook Hendrik.

Na zijn overlijden kocht zijn zoon Dirk het huis, om het later te kunnen bewonen. Er is een hele set tekeningen van een verbouwing (november 1925) die in zijn opdracht door D. Kerkhof uitgevoerd werd. Het huis kreeg daarbij zijn huidige karakter. Kadastraal D 1399.
Vanaf 1925/1926 is consequent sprake van twee huisnummers: 159 en 161

Dirk Kruijt (1877), geboren in de Purmer, werd net als zijn vader en grootvader (hoef)smid. Hij trouwde in 1900 met Neeltje Helt (1874); zij woonden een aantal jaren in Den Haag, in 1906 namen zij de smederij van Hendrik Kruijt in de Purmer over. In juni 1914 begonnen zij een nieuwe smederij, op de hoek Zuiderweg/Nekkerweg.
In 1916 overleed Neeltje, Dirk hertrouwde in hetzelfde jaar met Aagje Heinis (1886) en bleef in de Beemster wonen. Beroep: grof –en hoefsmid. Geen kinderen. Hij overleed op 27-6-1942, zijn vrouw op 18-4-1949.
Dirk woonde aan de Zuiderweg en legde zich toe op kassenbouw. Ca. 1930 moet hij zijn smederij verkocht hebben en is hij op de Purmerenderweg gaan wonen, in het huis dat hij had laten verbouwen.

Het huis van Kruijt werd na het overlijden van vader Hendrik en de verbouwing in opdracht van zoon Dirk in tweeën bewoond.

P 159
Pieter Pereboom (1884) reiziger in veevoeder, wordt 23/8/1926 ingeschreven in de Beemster, hij kwam uit Purmerend. Met vrouw (geb. 1888) en drie kinderen.
Pieter komt enkele malen in de notulen van B&W en raad ter sprake omdat hij aan de overkant van de weg (tegenover de Tuinbouw) een ‘woon- en winkelhuis met slachtplaats’ wilde vestigen. De gemeente weigerde dat omdat zij ‘de aantrekkelijkheid van de omgeving niet wilde schaden’.  Op 1/3/1929 vertrok Pereboom weer met zijn vrouw en kinderen naar Purmerend, Slotterburgwal.

21/1/1935: J. Th. Nibbering (1913), met vrouw (geb. 1910) en dochter (geb. 1934), uit Velsen. In oktober 1935 vertrokken zij weer, naar Amsterdam.

12/9/1938 Cornelis Lakemond (1882) en echtgenote, Maartje de Visser (884), winkelier, uit Purmerend (Beemsterburgwal).

Lijst 1949 (nr. 175): weduwe D. Kruijt-Heines , zij overleed 18/4/1949. Vermoedelijk kwam toen Gerrit de Vries hier wonen.

Lijst 1954: Gerrit de Vries (175)

Lijst 1968: Gerrit de Vries ( P. 175); geen naam op 177

P 161
De vader van Jan Woelders (hierboven besproken) was Engel Woelders, warmoezenier van beroep en jarenlang raadslid in de Beemster voor de SDAP/PvdA. Hij kwam op 24/9/1888 in de Beemster wonen, woonde aan de Nekkerweg en overleed 16/11/1917.

Zijn vrouw was Ariaantje Kronenburg, geb. 30/4/1865. Zij ging, vermoedelijk na het overlijden van de vrouw van Hendrik Kruijt,  inwonen op P 161. Zij wordt daar genoemd in 1924, ‘de weduwe van Engel Woelders’. Zij overleed in 1937.
Adresnotaties:  Nekkerweg, Purmerenderweg 86(doorgestreept) 161 (rood), 181 A

Inwonend:
11/2/1924, Bertha Woelders (1889); werd een paar maal in- en uitgeschreven; zij was de zuster van Jan Woelders.
Inwonend:
18/3/1926, Hiltje Kroonenburg, (1861), uit Westzaan, de zuster van Ariaantje.

10/1/1940, Lieuwe van Sinderen (1917) uit Kwadijk, op de kaart van de weduwe T. Mantel (=Trijntje Ott).

-Teunis Mantel, warmoezenier,  woonde Noorderpad, Zuiderpad en P. 161, † 2/1/1938.

– 8/4/1941 Margaretha Langenberg (wed. P. Koomen –29/5/1884-)  en dochter –8/3/1909, ze kwamen uit Purmerend.

175/177

Lijst 1949: Jaap Vijzelaar en (ca. 1950) Gerrit de Vries

Eigenaar in 1953 (kadastrale kaart) Gerrit de Vries; dienstplichtregister Beemster 1963 geeft Jan de Vries, geb. 3/10/1943 op P. 175

Lijst 1968: Gerrit de Vries

Ca. 1975: Jan Muis

Ca. 1990: Henk de Moes

 

Purmerenderweg 179
p179 

Kadastraal D 933, later D 1400 (1957);
Eerdere huisnummering: A74, 87, 163

1886
Op 3 november 1886 verkochten Jacob Pelder en Pietertje Coblens, weduwe van Lamb. Pelder een stuk grond aan de Purmerenderweg aan Tjomme Zuiderbaan en Hendrik Swart Dirkszoon, aannemers en timmerlieden, de eerste woonachtig in Amsterdam, de tweede in de Beemster. Het geheel maakte deel uit van sectie D 798 (dat was in totaal 87 are groot).

Het stuk was, geschat, 3 aren en 71 ca. groot, de koopsom bedroeg fl. 400. 

1888
Op 25/5/1888 werd Antje van Gelder eigenares van dit pand, (akte Van Beek, Beemster, inv. 39). Het pand werd in haar opdracht gekocht door Willem van Gelder, zadelmaker in Purmerend. De verkoop vond plaats door middel van een openbare verkoping (in “koffiehuis De Tuinbouw”), omdat Zuiderbaan en Swart failliet gegaan waren. Kadastrale aanduiding is sectie D 933, 4 are, 10 centiare.
Antje van Gelder was weduwe van Dirk Taams. De koopprijs van fl. 2.000.

1895
Op 13 november 1895 werden in opdracht van Antje van Gelder, weduwe van Dirk Taams, drie huizen in een openbare verkoop aangeboden. (Doncan 218, nr. 315). Een daarvan was Purmerenderweg 179, toen kadastraal bekend als sectie D 933, groot vier aren en tien centiaren; het ging om huis, schuur en erf. Koper werd voor een bedrag van fl. 2.325 Hendrik Jacobus Woelders, broodbakker uit Purmerland.

1901
Op 8/6/1901, verkocht Woelders zijn bezit aan Jannetje Goede, weduwe Klaas Jansz Haan, voor fl. 2.800. (Doncan, inv. 243, akte 166).

1902
Op 1/11/1902 verkocht Jantje Goede, weduwe Klaas Haan, het pand voor fl. 3.525 aan Gerrit Jonker, zonder beroep. (Doncan, inv. 2502, akte 286).

Gezinskaarten: Gerrit Jonker: geboren 1/5/1834 te Wijdewormer, gehuwd met Antje Rempt (18/4/1845). Zij vestigden zich 23/5/1902 in de Beemster. Ze vertrokken 18/3/1911 naar Hoogwoud. Huisaanduiding A 74.|

Inwonend:
Willem Lodewijk ten Kate, griffier van het kantongerecht te Purmerend stond van 6/7/1905 tot  …. /1905 ingeschreven op dit adres.
Inwonend: Huizenlijst 1909-1911 noemt ook Dirk Beets (1855), vertrok april 1912 naar Bloemendaal.

1911
Pieter Crok, geboren Assendelft 19/5/1884, veehouder, gehuwd met Neeltje de Ridder, vijf dochters; zijn zuster woonde bij hem in (Gezinskaarten Beemster). Kwam op 31 maart 1911 in de Beemster wonen, vertrok 23/4/1921 naar Purmerend (Gouw).
Er is een plan tot bouwen van een stal (30/9/1919).
In maart 1923 kwam hij terug, met vrouw, twee dochters en zijn schoonmoeder; ging op een ander adres aan de Purmerenderweg wonen: 77A/127.

1921
10/5/1921 ingeschreven Dirk Buurman, geboren 4/12/1864, † 9/11/1928, gehuwd met Antje Bijvoet; vier dochters:
Anna (1924 > Oterleek), geb. 1898, getrouwd met een Boots, later geëmigreerd.
Grietje, (‘Gré’) geb. 1902, nooit getrouwd geweest.
Agatha, (‘ Aag’), geb. 1904, vertrok mei ’24 naar Oterleek.
Divera Martina, (‘Vera’), geb 1912 te Westwoud (net als haar zusjes)

Ook woonde vanaf 1934 een kleinzoon in, geboren 17/4/1930. Hij was de zoon van Anna, maar kwam hier bij zijn tantes wonen, waarschijnlijk omdat zij de zorg voor een groot gezin niet meer aan kon. Ook toen Anna met man en kinderen emigreerde, bleef hij op de Purmerenderweg wonen. Later ging hij met zijn tante Vera naar Brabant, waar zij een nertsenkwekerij gerund moeten hebben.

Het huis aan de Purmerenderweg stond bekend als het huis van de dames Buurman: moeder Antje en dochter Gré. In 1953 vermeldt de kadastrale kaart dat Gré Buurman de eigenaar is.

1969
Op 19/8/1969 is het huis gekocht door Hendrik Christiaan Otte en Wilhelmina Frederika Otte, bij notaris Stuijt.

1977
Op 14/9/1977 verkochten Hendrik Christiaan Otte, bouwkundige en Wilhelmina Frederika Otte, kantoorbediende, broer en zus, het huis aan Gerard Karhof. Sectie D 1400, 4 are 69 ca., fl. 330.000.

199?  
R. Dresken