Purmerenderweg

Geschiedenis is te vaak een verhaal van grote gebeurtenissen, van oorlogen, vorsten, regenten, verdragen en van jaartallen, die ons als bakens in de tijd wat houvast moeten geven, 1568, 1600, 1648, 1672. Te weinig wordt de vraag gesteld naar wat zich dichtbij ons in de buurt afspeelde. Hoe leefden onze voorouders in de Beemster? Of als dat ook nog te groot is: bij ons in de straat? Hoe is de straat waar ik woon in de loop der jaren veranderd? Wanneer is mijn huis eigenlijk gebouwd? Wie hebben er in gewoond? Wat waren dat voor mensen? 

Ik woon op een bijzonder plekje in de Beemster (maar dat kunnen misschien alle Beemsterlingen wel zeggen), op de Purmerenderweg in Zuidoostbeemster, het stukje  tussen de Renault-garage van Dijt en het Zuiderpad.

Een mooi rijtje huizen, bruggetjes voor de deur, maar ooit was dat anders. Wanneer werden die huizen gebouwd? Wie woonden er en wat deden die voor de kost? Waren het renteniers, zoals in de ‘Saggerijnenbuurt’, aan de overkant, tegen Purmerend aan?

Op de vorige versie van mijn website waren de resultaten te vinden van een onderzoek naar de huizen aan de Purmerenderweg. De resultaten van dat onderzoek zijn deels verwerkt in een boek dat in 2012 uitkwam, het jaar waarin we de vierhonderdste verjaardag van de polder vierden. Zie de link naar ‘Publicaties’. 

pwegboekomslag

Van enkele huizen met een bijzonder verhaal zal ik de gegevens in de website opnemen. Als u uw eigen bijzondere verhaal daarbij straks mist, kunt u altijd contact met mij opnemen: johndehe@gmail.com. Het verhaal begint bij De Nieuwe Tuinbouw (Boss) en gaat dan richting Purmerend.