P 185- 187

Purmerenderweg 185

Kadastraal D 1207
Oude nummering A77, 90, 169

De grond maakte deel uit van het perceel dat Dirk Kerkhof in oktober 1902 kocht.

p185

1905
Pieter Makkinga werd op 27 juni 1905 (“onderhandse verkoop”) eigenaar van dit pand.

1911
Op 24/4/1911 (Doncan) verkocht Pieter Makkinga, ambtenaar bij de Posterijen te Utrecht, zijn huis (“In de Tuinbouwbuurt”, “huis, schuur en erf”) aan Jan Ruyter, (geboren 7/8/1852) landman, wonende te Beemster, voor fl. 2.500.

Huizenlijst 1909-1911:  Jacobus van der Woude en Jan Ruijter, huisnummer 77

-4 juni 1929, boedelscheiding,
Jan Ruijter, zonder beroep; zijn vrouw Maartje Schoenmaker is overleden (24/2/1929 te Beemster). Ze waren in gemeenschap van goederen getrouwd; hadden twee kinderen Maarten en Geertje Ruijter.
Jan Ruijter erft het huis, hij overlijdt 25/11/1932.

1933
13 januari 1933 (notaris Heenk), Maarten Ruijter, kassier Cooperatieve Boerenleenbank Middenbeemster; Simon Beets Gerritsz., veehouder, getrouwd met Geertje Ruijter, hebben het huis verkocht aan  Simon Franzen, poststationhouder, fl. 3.000

1935
juni 1935, Simon Franzen vertrekt met vrouw en kinderen naar  Heerhugowaard, waar hij kantoorhouder is geworden van het plaatselijke hulppostkantoor. Heeft het huis verkocht aan deurwaarder Heiloo, Emmakade 1, voor fl. 3.400 (notaris Van Woerden). Deze verhuurde het:
Ingekomen Personen: 28/8/1935: Elbert Dammerman Lakeman en vrouw uit Purmerend.

1939
27 maart 1939, Heiloo verkoopt het huis aan veehouder Cornelis Dik Hendrikszoon (1883) en zijn vrouw (1882), fl. 3.300 (notaris Ruijgrok, Beemster); ze kwamen uit Beets.

1941
November 1941, Cornelis Dik Hendrikszoon verkoopt het huis voor fl. 4.500 aan Cornelis Dik Corneliszoon en die weer, voor fl. 5.000 aan Jan Timmerman Tijmenszoon. (notaris Haremaker, Oosthuizen)

1966
14 januari 1966, de erfgenamen van Jan Timmerman geven opdracht tot publieke verkoop in de Nieuwe Tuinbouw; mevrouw Krijntje de Boorder, weduwe van Jolle Klijnsma, werd de koopster, voor fl. 29.200. (notaris Haremaker, Oosthuizen)

Huizenlijst 1968: S. Bouma, wed. Klijnsma-de Boorder

1987
Ron, Wijnie en Sanja Leene

Purmerenderweg 187

Kadastraal  D1208 Oude nummering A77a, 91, 171

De grond maakte deel uit van het perceel dat Dirk Kerkhof in oktober 1902 kocht.
p185-11

1903
Op 1/10/1903 werd Willem Hartog de koper (notaris Van Beek). Hij betaalde fl. 729,-

Willem Hartog, postbode, geboren in Graft 13/9/1858, kwam op 8/2/1892 in de gemeente Beemster wonen. Hij was getrouwd met Jantje Leegwater, ze hadden vijf kinderen, allen te Graft geboren. Zijn vrouw was bierhuishoudster en pensionhoudster, mogelijk in het eigen huis. De huisnummering in het bevolkingsregister geeft weinig houvast: A 54a, 76, 77a, 63, alle nummers deels doorgehaald.

De huizenlijst van 1903/06  geeft op 77a:
Willem Hartog,
weduwe Rijkenberg, Johanna Tecla Kok (doorgehaald)– Zie ook  P 191
weduwe Cornelis Visser  

De huizenlijst van (vermoedelijk) 1904:
Willem Hartog,
weduwe Rijkenberg, Johanna Tecla Kok  

De huizenlijst van 1906/09:
Willem Hartog,
weduwe Cornelis Visser
Cornelis Jongens en Guurtje Zulver, inwonend

Huizenlijst 1909-1911:
Willem Hartog en Guurtje Zulver
Aaltje Houtman, wed. Jacob Dekker, inwonend

Guurtje Zulver, (6/4/1843 te Beets), gescheiden van tafel en bed van Jacob Boon. Adresaanduidingen A 77a (dit huis) en A 72/73. Misschien was dat het huis waar zij vanaf 1896 woonde.
Op een andere gezinskaart staat zij (ingeschreven 13/6/1918) als kappennaaister ingeschreven op Noorderpad 30, weduwe van Jacob Boon. Op 31/12/1928 naar het tehuis voor ouden van dagen in Middenbeemster.

Gezinskaarten (1920-1938): geen kinderen op dit adres. Beroep van de vrouw: pensionhoudster. Op 3/5/1912 ging Willem Hartog terug naar Purmerend.
Waarschijnlijk is dit huis ook daarna door verschillende families tegelijk bewoond:

1912
Abraham van der Meer, geboren 9/1/1887, werd 9/5/1912 ingeschreven op Purmerenderweg A 77a/91, getrouwd met Martijntje Hop, twee zonen, Johannes (1909) en Fredrik (1911). Op 3/12/1913 vertrokken ze weer uit de Beemster naar Purmerend.

Gijsbert Joseph Rolsma, kaasmaker/knecht, uit Franeker, woonde eerst op de Zuiderweg, met vrouw en dochter, en daarna op Purmerenderweg 91 (Gezinskaart)
Op 7/5/1913 vertrok hij naar Purmerend.

1913
De gezinskaarten geven Hendrik du Gardijn als bewoner, vanaf 8/5/1913. Hij woonde hier met zijn vrouw, zijn broer, en twee kinderen. In december 1920 ging zijn zoon Pieter naar de Purmer (Westerweg)
Op 19/4/1922 vertrok de rest van de familie naar Bergen.

1922
13/5/1922, D. Willig en vrouw (geb. 1896, 1897), uit Ilpendam. Zie ook Purmerenderweg 183.

1923, politiepost
Begin 1923 vroegen B&W van Beemster instemming van de raad met hun voornemen in Zuidoostbeemster een leegstaand pand te kopen en dat in te richten als politiepost met woonhuis voor de veldwachter. Ook de gemeenteontvanger zou hier kantoor kunnen houden.
Er was toen sprake van twee politiediensten, een gemeentelijke en een rijks. De rijksveldwachter heette Talsma en was gestationeerd in Purmerend en had bij Du Gardijn de verkoop van zijn huis aangezwengeld, “niet beter wetende, of deze (=de woning) zou voor hem bestemd zijn”. Hij had al toestemming gevraagd in de Beemster te wonen. Nadat de raad had ingestemd met de aankoop van het huis van Du Gardijn verklaarde de burgemeester alle waardering te hebben voor de actie van Talsma, maar hij wenste toch echt een gemeenteveldwachter in het huis. Dat werd dus Maarten de Haan.
De gemeente kocht het huis voor fl. 6.500 en liet het daarna voor zo’n fl. 1.740 verbouwen door de firma Wittebrood. De bouwtekeningen worden in het Waterlands Archief bewaard (Bouwvergunning 865, 25/5/1923), de discussie rond de aankoop en verbouwing is te volgen in de raadsnotulen van 24/1/1923-5/5/1923.

Maarten de Haan, geboren 1/11/1886, kwam op 15/11/1918 in de Beemster wonen, aangesteld als gemeente-veldwachter. Hij kwam uit Purmerend en ging wonen in  Middenbeemster. Daarna Purmerenderweg 91, hernummerd in 171.
Blijkens een bouwvergunning (865), gedateerd 25/5/1923, werd het pand toen ingericht als politiepost.

Per 1/10/1947 werd De Haan wegens het bereiken van de 55 jarige leeftijd eervol ontslag verleend.

Huizenlijst 1949: W. Bos (politieman); kadastrale kaart 1953: eigenaar gemeente Beemster
Huizenlijst 1954: J. Wagenaar (politieman)
Op 1/8/1956 in huur gegeven aan L. Londo, opperwachtmeester.

1964
In maart 1964 door de gemeente verkocht aan Jan van de Wal, voor fl. 20.500, nadat in de Pieter Kramerstraat 73 een dienstwoning voor de politie was gerealiseerd.

Peter Oort
Huisnummerlijst 1996: H. Helmhout

2009: Martijn en Mariska Both