Filatelie


DSCN3612bewerkt2pznintewiese

“Postzegelontwerp” voor de decemberzegel van de KNBF, links Wiese, rechts Ninte

Na mijn pensionering is de filatelie een steeds belangrijker rol in mijn leven gaan spelen. Ik ben voorzitter van de Purmerender Postzegelruilclub, verzorgde voor de Zaanse Posthoorn het clubblad, was bestuurslid (Commissaris Evenementen) van de KNBF en schrijf vele grote en kleine artikelen over deze interessante hobby. Voor het Maandblad Filatelie vulde ik een tijdje een deel van de rubriek Wij Lazen Voor U, waarin verenigingstijdschriften besproken costerusmedailleworden.  Ook ben ik lid van de APS (Amsterdamse Postzegel Sociëteit) en de Nederlandse Academie voor Filatelie. In 2015 onderscheidde het eerbiedwaardige Kapittel van Costerus-ridders mij met de Costerus-medaille en mocht ik mij ‘ridder’ noemen. Tja. Ik moet nog ontdekken wat zo’n ridder doet.
Ook omdat mijn wereld niet helemaal uit postzegels mag bestaan heb ik ja gezegd tegen een redacteurschap bij de Nieuwe Schouwschuit, het prachtige blad van het Historisch Genootschap Beemster.

Mijn belangstelling voor postzegels gaat vooral uit naar ‘het verhaal erachter’, zoals de geschiedenis van het postvervoer in het gebied waar ik woon (Waterland). Twee publicaties zijn daar de neerslag van (Loont den bode, Veertig poststukken). Mijn onderzoek naar het oudste openbaar vervoer (de trekschuit) in Waterland vloeide hieruit voort. Zie de knop Publicaties.
Ook heb ik zo’n 15 jaar geleden het thematisch verzamelen ontdekt, vooral door het aanstekelijke enthousiasme van enkele leden van de PPRC (Purmerender Postzegel Ruilclub).
Onder de knop Filatelie-Waterland thematisch  is een klein stukje te vinden van mijn thematische verzameling Zaanstreek-Waterland.

Vanuit mijn belangstelling voor de Beemster en de daarin gelegen forten van de Stelling van Amsterdam, raakte ik steeds meer in de ban van de Eerste Wereldoorlog. Ik ben vooral geïnteresseerd in de rol van Nederland daarin.
Ik heb inmiddels samen met Fons Simons een boek geschreven over de Nederlandse postcensuur in deze jaren en drie verzamelingen opgezet:

-een thematische verzameling over de Stelling van Amsterdam. Met deze collectie heb ik aan de Europese kampioenschappen thematische filatelie (Essen) meegedaan (twee keer tweede) en mag ik straks naar New York (NY- Stamp Show 2016)
-een thematische verzameling over de Nederlandse neutraliteit
-een posthistorische verzameling over post uit en naar Nederland (tijdens WO1)

Meer informatie achter de knop Filatelie- Eerste Wereldoorlog