Eerste Wereldoorlog

neutraal

Samen met Fons Simons schreef ik een boek over de Nederlandse postcensuur in de oorlogsjaren (en enkele jaren daarna): Een zaak van Landsbelang (zie de knop Publicaties)

In het Maandblad Filatelie werd een globale samenvatting gepubliceerd: Postcensuur Maandblad

PHS 31 (Kopie)
001-008 Voorwerk: een pdf van de inhoudsopgave en de inleiding

p9-23 : een pdf van de eerste twee hoofdstukken

In november 2019 zal een boek verschijnen dat Paul Kühr en ik geschreven hebben over Wilhelm, de zoon van de Duitse keizer die in november 1918 naar Nederland vluchtte om te ontsnappen aan de revolutionaire woelingen in zijn vaderland.
Hij werd geïnterneerd op het eiland Wieringen, waar hij vijf jaar verbleef.  Het boek laat zien wat de oorzaken en gevolgen waren van dat verblijf. Hoe reageerde kroonprins Wilhelm zelf op zijn ballingschap? Wat vond de eilandbevolking ervan en wat waren de reacties in het buitenland? Daar zagen velen hem als een oorlogsmisdadiger die zijn straf niet mocht ontlopen.
In 1923 ontvluchtte de kroonprins het eiland, een vlucht die gedoogd werd door de Nederlandse regering, maar de reacties in andere landen waren heftig.  Was hij eropuit de monarchie in Duitsland te herstellen?
Aan de hand van een grote verscheidenheid aan bronnenmateriaal belichten we het leven van een man die gekarakteriseerd is als een meedogenloze moordenaar, maar ook als een groot charmeur en een sociaal bewogen mens. De Duitse kroonprins was een vat vol tegenstrijdigheden en dus boeiend.

Het boek telt 290 pagina’s, hard cover, is rijk geïllustreerd in full colour. Het is geproduceerd in samenwerking met het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont.
Ot Louw heeft gezorgd voor een prachtige lay-out.
De geplande verschijningsdatum is 11 november 2019, de prijs bedraagt € 20,-
ISBN: 978 908 299 8313

Dit boek kan bij voorintekening worden besteld, een lijst van voorintekenaars zal achterin worden opgenomen. Voorintekening kan door VOOR 14 OKTOBER € 20,- over te maken op NL31RABO0138783896 tnv P.F. von Wolzogen Kuhr

ovv Boek kroonprins en uw naam zoals die op de lijst zal worden vermeld. Vermeld svp ook de postcode met huisnummer van het adres waarop het boek zal worden afgeleverd.

Mocht u geen prijs stellen op vermelding van uw naam, vermeld bij uw overschrijving dan tevens: geen vermelding. Na 14 oktober is vermelding op de lijst niet meer mogelijk.

Voor meer informatie: johndehe@gmail.com of pvwk01@gmail.com