Eerste Wereldoorlog

neutraal

Samen met Fons Simons schreef ik een boek over de Nederlandse postcensuur in de oorlogsjaren (en enkele jaren daarna): Een zaak van Landsbelang (zie de knop Publicaties)

In het Maandblad Filatelie werd een globale samenvatting gepubliceerd: Postcensuur Maandblad

PHS 31 (Kopie)
001-008 Voorwerk: een pdf van de inhoudsopgave en de inleiding

p9-23 : een pdf van de eerste twee hoofdstukken